Wilt u uw kind inschrijven voor het schooljaar 2016-2017?

Meer info via de school (zie contact: Peggy Vanheymbeeck) of via de website van het LOP Brussel: www.inschrijveninbrussel.be

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont. Gemakshalve verkiezen we een kopie van de SIS-kaart. Deze vermeldt immers het rijksregisternummer waarover we (n.a.v. de leerplichtcontrole) dienen te beschikken.
Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.

Kleuters mogen pas ingeschreven worden vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Ze mogen pas op school aanwezig zijn op de eerstvolgende instapmomenten.

de eerste dag na de grote vakantie
de eerste dag na de herfstvakantie
de eerste dag na de kerstvakantie
2 februari
de eerste dag na de krokusvakantie
de eerste dag na de paasvakantie
de eerste dag na hemelvaartvakantie

Indien een kleuter 2,5 jaar wordt op een instapdatum zelf, mag hij/zij worden ingeschreven en aanwezig zijn. Indien een kleuter 3 jaar is of wordt, mag hij onmiddellijk ingeschreven worden en aanwezig zijn.

Welke documenten heb je nodig?

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont. Gemakshalve verkiezen we een kopie van de SIS-kaart. Deze vermeldt immers het rijksregisternummer waarover we (n.a.v. de leerplichtcontrole) dienen te beschikken. Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.